Nabízíme možnost zápůjček některých našich exponátů z proběhlých výstav...

Podmínky zápůjček a seznamy exponátů k zapůjčení budou v nejbližší době vloženy...